Vastumeetmed minu kodumaa tekstiilitööstuse arenguks

- Oct 21, 2020-

Vastumeetmed oma riigi' tekstiilitööstuse arenguks

1. Arendage põhitehnoloogiaid ja suurendage toodete lisandväärtust. Turumajanduslikus tegevuses peaks minu riigi tekstiilitööstus' edendama veelgi tööstuse struktuuri kohandamist, et parandada konkurentsivõime optimeerimist ja täiustamist. Suurendada täiustatud mehhatrooniliste tekstiilimasinate ning suure jõudlusega ja funktsionaalsete kiudude väljatöötamist ja rakendamist. Turu-uuringute ja -analüüside abil püüame leida ja ennustada potentsiaalset nõudlust, st peame lähtuma tekstiiltoodete kangast nagu kiud. Alustage uute tehnoloogiate ja rõivadisaini uurimisest ja arendamisest, keskenduge arendamisele, tootmisele, müügile ja juhtimisele, parandage toodete kvaliteeti, looge rida üldisi arendussüsteeme alates toorainest kuni toodeteni ja tugevdage koostööd tuntud kodumaiste ettevõtetega kapitali, eriti tehnoloogia osas. Rahvusvahelise konkurentsi vajaduste rahuldamiseks võime õppida ja tugineda tema kogemustele toote R& D auditeerimise, kvaliteedijuhtimise ja kaubamärgi edendamise alal, moodustada oma intellektuaalomandi tehnoloogia kaubamärgi ja tugevdada toodete lisaväärtus.

2. Uuendage kaubamärke, kohandage tootestruktuuri, parandage tootearendus- ja disainivõimalusi ning kiirendage kaubamärgistrateegia rakendamist. 21. sajandi majandus on brändimajandus, millel on iseloomulikud kultuurilised varjundid, mida toetavad anded ja tehnoloogilised eelised. Hiina' tekstiilitööstus peaks looma tootekujunduse kogemusi ja loob võimalikult kiiresti oma kaubamärgisüsteemi, võttes kasutusele rahvusvahelised standardid. See minimeerib piirkondlikest erinevustest põhjustatud teabe- ja tehnoloogiaalast erinevust, nii et bränditooteid saab uurimis- ja arendustegevuse algstaadiumis sünkroonida rahvusvaheliste kaubamärkidega. bränditooted võivad kujundada iseenda isiksuseomadused ja mood tulevikku suunatud.

3. Võtke uus tee industrialiseerimiseni, parandage tekstiiliteenuste tööstusharu ja püüdke kulusid vähendada. Esiteks on uue konkurentsivooru põhisisu rahvusvahelise turu ümber segmenteerimine. Toodete konkurentsitase nihkub keskmise ja madala hinnaga tekstiililt keskmise ja kõrgema klassi tekstiiltoodetele. Konkurentsi võti on Hind on kõrge ja madal. Seetõttu peaks minu riigi' tekstiilitööstus juhtima turgu infotehnoloogiaga, järgima sise- ja välisteabe integreerimist, analüüsima ja looma usaldusväärset ülemaailmset hangete ja tarnete infosüsteemi, et parandada tootmis- ja käitamisvõimalusi. ettevõtete terviklikku konkurentsivõimet.

4. Edendage aktiivselt tekstiilitööstuse tehnoloogiliste uuendusvõimaluste parandamist. Julgustage ettevõtteid ja sotsiaalfonde investeerima tehnoloogilisse innovatsiooni: looma tehnoloogilist innovatsiooni soodustav poliitiline keskkond, näiteks maksupoliitika ning intellektuaalomandi kaitse seadused ja määrused; luua ja täiustada tehnoloogiliste uuenduste stimuleerivaid mehhanisme ning luua tehnoloogilisi uuendusi Sotsiaalne ja turu õhkkond, mis on konkurentsi keskmes. Arendage jõuliselt uut tüüpi tekstiili-, trüki- ja värvimis- ning keemiliste kiudude tootmise tehnoloogiat ja seadmeid, mis põhinevad iseseisval arendamisel ja innovatsioonil, kõrge tehnoloogilise sisuga, vastavad tööstusinformatsiooni nõuetele ning parandavad tekstiili arengut, töökindlust ja stabiilsust ja aidata kaasa tööstuse tehnoloogilisele arengule. Konkurentsivõime kasv annab garantii.

5. Tugevdada ehitust ja edendada tekstiilitööstuse ajakohastamist. Looge võimalikult kiiresti teaduslikult arenenud ja rahvusvaheliselt standardiseeritud indeksisüsteem, parandage tööstuse juurdepääsu süsteemi, reguleerige tööstuse arengut ja aidake ettevõtetel ületada mitmesuguseid tehnilisi kaubandustõkkeid arenenud riikides. Tekstiilitööstuse klastripiirkondades on avalike teenuste süsteem tõeliselt muutunud platvormiks väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele nii tööstusliku RG-võimendi, kvaliteedi testimise, personali koolituse, infotehnoloogia, e-kaubanduse kui ka kaasaegse logistika osas.